Igal lool võib olla murdepunkt, kui selgroogu näidates suudame ära hoida õnnetuse

Suvepuhkuste algus ning piirangute leevenemine toob tahtmatult kaasa tunde, et nüüd saab end lõpuks lõdvaks lasta. See on üks nendest hetkedest, kui meeleolu on kõrgel ja ohutunne sama võrra madal. Alkohol suudab panna ka kõige kaalutlevamat inimest võtma riske, mida ta hiljem kahetseb.

Uuringutega on tõestatud, et alkohol avaldab mõju inimese riskikäitumisele. Tagajärjeks võib olla enda või kaasteeliste trauma või surm. Uppumine, vette kukkumine ja autorooli istumine on seejuures peamised põhjused.

Juba kolm aastat järjest on üle poolte uppunutest olnud joobes

Igal aastal upub Eestis üle 20 joobes inimese. Eelmine aasta kujunes taasiseseisvumise aja suurima veeõnnetuste arvuga aastaks.

Ühtviisi ohtlik on nii napsusena vette kukkuda kui teadlikult ujuma minna. Vette kukkumiste arv on ajas kasvanud ning peamine põhjus on olnud alkohol. Kõik suplemisel uppunud eakad olid eelmise aasta andmete järgi kained ning kõik suplemisel uppunud tööealised omakorda joobes. Hukkunud kalastajatest oli alkoholi tarvitanud 75%. Uppunute arv on üle Eesti ühtlaselt kasvanud ning elu jäetakse nii tiiki, järve, jõkke, merre kui kraavi.

Joobes mootorsõidukijuhi tõttu on viimase nelja aasta jooksul kaotanud elu üle kümne inimese aastas

Igal aastal juhtub purjus juhtide tõttu üle saja liiklusõnnetuse, mille tagajärjel saab keegi viga või kaotab elu. Aastaaegadest juhtub seda enim suvel. Selle suve liikluspilti võib mõjutada lisaks tavapärastele käitumisharjumustele ka piirangute leevenemine.

Inimkannatanutega õnnetusteni viivad erinevad riskitegurid, sealhulgas alkoholi tarvitamine. Alkohol annab liigse enesekindluse, vähendab juhi reaktsioonikiirust ja koordinatsioonivõimet, halvendab kiiruse-, aja- ning vahemaadetaju ja võimet neid hinnata.

Vaatamata sellele, et 2020. aasta küsitlusuuringutes hindasid kõik vastanud joobes olles sõiduki juhtimist ohtlikuks, tunnistasid nii mõnedki, et on mootorsõidukit juhtinud alkoholi või narkootilise aine mõju all või istunud autosse, mille rooli keerab joobes juht. Politsei tabab päevas keskmiselt 20 joobes sõidukijuhti. Suureks abiks on ka inimesed, kes märkavad liikluses joobekahtlusega juhte. Sääraseid teateid tuleb päevas ligi 30.

Koostööpartnerid